Tlačové správy

Nadmerné zásoby

26-04-2007

Slovenskej republike sa podarilo úspešne znížiť finančný dosah odstránenia nadbytočných zásob poľnohospodárskych produktov, iných ako cukor, o viac ako polovicu. Z pôvodného návrhu rozhodnutia Európskej komisie vo výške 7,4 mil. Euro sme sa dostali na konečnú úroveň 3,6 mil. Euro.

Z nových členských štátov Slovenská republika ako jediná presadila vecné argumenty. Tieto argumenty boli zo strany Európskej komisie akceptované a následne boli komodity hovädzie mäso a bravčové mäso úplne vypustené zo zoznamu nadbytočných zásob pre Slovenskú republiku.

Slovenskej republike tak zostali stanovené nadmerné zásoby v dvoch čisto dovozových komoditách: ryža a ovocie (konzervované huby a konzervované mandarínky).

25. 4. 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59 266 272, tel./fax: 59 266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk