Facebook Statistics
Značka Kvality

Múzeum Tatranského národného parku

Múzeum Tatranského národného parku

Názov: Múzeum Tatranského národného parku, Štátne lesy Tatranského národného parku
Adresa: 059 60 Tatranská Lomnica č. 66, Vysoké Tatry, SR
tel: +421 52 418 03 65
email: [email protected]
web: www.lesytanap.sk

Múzeum Tatranského národného parku je spolu s výskumnou stanicou samostatným pracoviskom Štátnych lesov TANAPu. Ide o špecializované múzeum na múzejnú dokumentáciu ochrany prírody TANAPu so zameraním na javy živej a neživej prírody a vplyv ľudských aktivít na území TANAPu. Viac ako šesťdesiattisícový zbierkový fond obsahuje zbierky z histórie, etnografie, mineralógie, paleontológie, botaniky a zoológie, ktoré dokumentujú a prezentujú prírodu a históriu Tatier, ako aj život a kultúru ľudu podtatranských a tatranských obcí v minulosti. V presklených vitrínach a diorámach ponúka návštevníkom stálu expozíciu rozdelenú na tieto tematické časti - prírodné hodnoty územia, história poznávania, využívania a ochrany Tatier, etnografia. Zbierkové predmety a 3D exponáty dopĺňajú prezentácie, fotorámiky, svetelné tabule a krátke filmové sekvencie.

V Informačnom centre sa dajú pozrieť príležitostné výstavy a objednať premietanie filmov s tatranskou tematikou.

Expozícia tatranskej prírody – Botanická záhrada
Je otvorená sezónne, približne od polovice mája do polovice septembra. Hlavným poslaním Expozície tatranskej prírody je poznávanie a ochrana tatranských rastlín, vzácnych i ohrozených druhov vrátane endemitov a glaciálnych reliktov. Návštevník má možnosť vidieť druhy, ktoré rastú v odľahlejších miestach, mimo turistických chodníkov a kúpiť si sadenice tatranských drevín a kvetov.

Aktuálne v múzeu
V súčasnosti sa v múzeu nerealizuje krátkodobá výstava ani iné kultúrno-vzdelávacie podujatie.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood