Podujatia

Moje najobľúbenejšie zvieratko

13-12-2018

Národná sieť rozvoja vidieka ocenila troch výhercov súťaže "Moje najobľúbenejšie zvieratko", do ktorej sa mohli zapojiť zaslaním krátkeho príbehu alebo obrázku do 15. novembra 2018. Súťaž bola zverejnená aj na ich facebookovom profile.

Výhercami sa stali menovite Emka (10 rokov), Ninka (7 rokov) a Oto (9 rokov). Do súťaže  zaslali krásne obrázky a pútavé príbehy.

Ich šikovnosť bola ocenená zaujímavými a praktickými predmetmi od Národnej siete rozvoja vidieka SR.​

Všetkým trom srdečne blahoželáme!