Facebook Statistics

Modelovanie účinnosti opatrení na zastavenie šírenia ASF u diviakov uplatňovaných vo vyhradených zónach

08-07-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) plánuje spustiť tender zameraný na modelovanie účinnosti opatrení uplatňovaných vo vyhradených zónach na zastavenie šírenia afrického moru ošípaných u diviakov.

Rozpočet: 55 000 €

Približný dátum spustenia tendra: Koniec augusta 2021

Termín na prejavenie záujmu o spoluprácu: 20/08/2021

Súvislosti: Uvedená aktivita sa týka mandátov, ktoré úrad EFSA obdržal od Európskej komisie a súvisia s africkým morom ošípaných (AMO). Pracuje sa na vývoji priestorového modelu na vyhodnotenie účinnosti opatrení aplikovaných v bielych zónach na kontrolu potenciálneho šírenia AMO zo susedných postihnutých oblastí s obmedzenými kontrolnými opatreniami.

Cieľom je taktiež posúdiť dôsledok nedostatočnej kontroly šírenia AMO vo voľnej prírode na celom území EÚ.

Kritériá výberu - technická a odborná spôsobilosť:

Požiadavka 1: Uchádzač musí mať rozsiahle a preukázateľné skúsenosti s modelovaním AMO, epidemiológiou, ekológiou a kontrolou populácie diviakov.

Požiadavka 2: 1 odborník na modelovanie infekčných chorôb s najmenej 7-ročnou praxou.

Požiadavka 3: Každý odborník individuálne musí mať vynikajúcu úroveň hovorenej a písanej angličtiny.

V prípade záujmu je potrebné poslat e-mail na adresu: efsaprocurement@efsa.europa.eu.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke EFSA.

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: Press@efsa.europa.eu

​AskAQuestion Service

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood