Facebook Statistics
Značka Kvality

Ministri poľnohospodárstva chcú ambicióznu a silnú spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ

05-09-2016

(Chambord, Francúzsko – 2. 9. 2016) – Ministri poľnohospodárstva EÚ sa stretli vo francúzskom Chambord, aby počas neformálneho stretnutia prediskutovali budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Ministri sa zhodli na potrebe zachovania charakteru poľnohospodárskej politiky ako spoločnej politiky. O to viac, že v poslednom období čelia poľnohospodári naprieč Európe vážnym problémom, či už v oblasti vývinu na agrárnych trhoch, alebo v dôsledku prudkých výkyvov počasia. Budúca spoločná poľnohospodárska politika má byť silná, dostatočne ambiciózna a schopná rýchlo reagovať na krízy, čo potvrdzuje aj vývin za posledné obdobie. Ukázalo sa, že kľúčovým je posilnený spoločný prístup. Potrebné je pokračovať aj v jej zjednodušovaní v záujme jej lepšej zrozumiteľnosti a prístupnosti poľnohospodárom. Referendum vo Veľkej Británii ukázalo, že je veľa otvorených otázok, na ktoré bude potrebné nájsť odpovede.

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná počas diskusie uviedla: „Netreba zabúdať, že poľnohospodár sa stará aj o naše zdravie a participuje na krajinotvorbe, čím poskytuje aj verejnoprospešné služby. Je na nás, aby sme sa dohodli, aká bude orientácia spoločnej poľnohospodárskej politiky v budúcnosti. Je však preto potrebné, aby sme vedeli, čo máme spĺňať, aké ciele má poľnohospodárstvo a aké úlohy bude musieť plniť poľnohospodár. Spoločnú poľnohospodársku politiku považujem za veľmi účinný nástroj, ktorý môže byť vzorom pre ostatné odvetvia. “  

Cieľom neformálneho stretnutia, ktoré zvolal minister poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva Francúzskej republiky Stéphane Le Foll, ako povedal: „nebolo rozhodnúť, ale vytýčiť cestu budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike.“ Ako z pozície hostiteľskej krajiny avizoval, najbližšie sa ministri stretnú na tradičnom neformálnom zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva (AGRIFISH) 12.-13. septembra 2016 v Bratislave, kde sa budú venovať problematike spravodlivejšieho rozdelenia pridanej hodnoty naprieč potravinovým reťazcom v prospech producentov.  


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood