Facebook Statistics

Ministerstvo pôdohospodárstva SR na DANUBIUS GASTRO 2010

29-01-2010

V dňoch 21. - 24. januára 2010 sa v Bratislave konal už 17. medzinárodný veľtrh gastronómie DANUBIUS GASTRO, ktorý sa koná pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v INCHEBA EXPO Bratislava. Vo štvrtok 21. januára 2010 veľtrh slávnostne otvoril minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan (nominant ĽS-HZDS) slávnostným príhovorom, následne pristúpil k odovzdávaniu prestížneho ocenenia v rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych výrobkov a potravín „ZNAČKA KVALITY SK“.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR sa na veľtrhu v hale D prezentovalo samostatnou expozíciou na ploche 108 m2. Návštevníci stánku si mali možnosť vo vitrínkach pozrieť potravinárske výrobky, ktoré sú držiteľmi ocenenia „Značka kvality SK“, ale zároveň aj ochutnať niektoré z ocenených výrobkov. Každý deň počas výstavy boli pre verejnosť pripravované rôzne ochutnávky ocenených výrobkov na propagáciu domácich kvalitných potravín s logom „Značky kvality SK“, aby sa spotrebitelia mohli oboznámiť s týmito produktmi.

V sobotu 23. januára sa pozornosť verejnosti, hlavne detí a ich rodičov, upriamila na detský kútik, ktorý bol súčasťou stánku MP SR, kde sa deťom venovala moderátorka „Tekvička“ – RIA, ktorej úlohou bolo hravou formou poučiť detí o zdravých účinkoch ovocia, zeleniny a mlieka. Zároveň odmeňovala detí, ktoré správne odpovedali na jej otázky, zaujímavými cenami s logom značky na podporu a propagáciu výrobkov s logom Značky kvality SK, tiež jabĺčkami od Ovocinárskej únie Slovenskej republiky, keďže súčasťou akcie bola aj propagácia projektu „Školské ovocie“ na podporu spotreby ovocia a zeleniny detí v predškolskom a školskom veku.

Pri príležitosti konania veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2010 sa na základe výzvy prihlásilo 25 výrobcov, ktorí požiadali o udelenie „Značky kvality SK“ na 128 svojich výrobkov, z čoho 2 výrobcovia požiadali o predĺženie používania „Značky kvality SK“ na 7 výrobkov. Počas slávnostného otvorenia tohtoročnej výstavy DANUBIUS GASTRO 2010 minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan (nominant ĽS-HZDS), slávnostne odovzdal ocenenia 21 oceneným výrobcom na 70 výrobkov:

 1. Agrodružstvo Krivá, družstvo
 2. AGROFARMA, spol. s. r. o., Červený Kameň
 3. CARAT Distillery, spol. s.r.o., Šamorín
 4. FRUCONA Košice, a.s., Košice
 5. Fruit Distillery Cooperation, s. r. o., Marcelová
 6. Humenská mliekareň, a.s., Humenné
 7. Ing. Radmila Drevaňová, Tekovské Lužany
 8. JAV - AKC, spol. s r. o., Vlčany
 9. Jozef Voľanský – Martinček JVM, Včelia farma MEDAR, Bardejov
 10. LEVICKÉ MLIEKARNE, a.s., Levice
 11. PALMA GROUP, a.s., Bratislava
 12. PERKINS, a. s., Poprad
 13. PIVNICA Tibava, s.r.o., Tibava
 14. SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Sereď
 15. TATRAKON spol. s. r. o., Poprad
 16. Tatranská mliekareň, a. s., Kežmarok
 17. TOKAJ & CO, s.r.o., Malá Tŕňa
 18. VAMEX, a. s., Košice
 19. VČELCO, s.r.o., Trnava
 20. VILLA VINO RAČA, a.s. Bratislava
 21. Víno Matyšák, s.r.o., Pezinok

covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood