Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ odboru živočíšnej výroby

15-05-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)