Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber podľa §17 ods. 3, písm. c) na funkciu: Štátny radca – Odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr

12-05-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)