Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber podľa §17 ods. 3, písm. c) na funkciu: Štátny radca – Odbor riadenia a kontroly technickej pomoci Programu rozvoja vidieka

16-05-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)