Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber podľa §17 ods. 3, písm. c) na funkciu: Štátny radca – manažér monitorovania a hodnotenia a projektový manažér, Oddelenie hodnotenia projektov a následného monitorovania

16-05-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)