Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Štátny radca – Odbor komunikácie a marketingu (V č. 2017/3)

17-01-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)