Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Štátny radca – Kancelária vedúceho služobného úradu

24-04-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)