Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Hlavný štátny radca – Odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr

05-05-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)