Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Hlavný štátny radca – Kancelária generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho rozvoja

05-05-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)