Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Minister Vlčan sa obklopil skúsenými odborníkmi

23-06-2021

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Samuel Vlčan posilňuje tím svojich najbližších spolupracovníkov. Vláda SR na svojom 18. rokovaní schválila návrh na vymenovanie novej generálnej tajomníčky služobného úradu (GTSÚ) agrorezortu, ktorou bude Ing. Zuzana Nouzovská. Ministrovi pri jeho práci bude oporou aj Zbor poradcov pod vedením Ing. Milana Ovseníka.

Novovymenovaná generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR Ing. Zuzana Nouzovská vyštudovala Chemicko-technologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Jej doterajší profesijný život je spätý s pôsobením v slovenskom agrosektore, predovšetkým v oblasti potravinárstva, obchodu, ale aj výskumnej činnosti. V minulosti už pôsobila na agrorezorte, a to na viacerých riadiacich postoch. Naposledy bola v rokoch 2012 – 2016 generálnou riaditeľkou Sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR. Ako riaditeľka Výskumného ústavu potravinárskeho v období 2016 – 2018 pracovala na vedeckých projektoch v oblasti potravinárstva. Pred vymenovaním do funkcie generálnej tajomníčky služobného úradu MPRV SR zastávala od novembra 2017 post generálnej riaditeľky Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. „Nesmierne si vážim dôveru pána ministra Vlčana, ktorú do mňa nomináciou na post generálnej tajomníčky služobného úradu MPRV SR vkladá, a túto profesionálnu výzvu zároveň s pokorou prijímam. Všetky doterajšie skúsenosti z pôsobenia v slovenskom agrosektore budem využívať pre úspešný chod nielen samotného ministerstva, ale aj jeho rezortných organizácií,“ uviedla novovymenovaná GTSÚ MPRV SR Zuzana Nouzovská. 

Ministrovi Samuelovi Vlčanovi bude pri plnení kľúčových úloh a výziev v agrorezorte nápomocný aj Zbor poradcov pod vedením Ing. Milana Ovseníka. „Pozíciu v Zbore poradcov vnímam ako uznanie mojej dlhoročnej práce v Únii regionálnych združení neštátnych vlastníkov lesov Slovenska. V rámci Európy môžeme považovať Slovensko za skvost a naši pôdohospodári si zaslúžia spravodlivú podporu pri správe krajiny. Aj preto sa moje pôsobenie bude niesť v duchu Európskej ekologickej dohody,“ uviedol Ovseník. Členmi Zboru poradcov ministra Samuela Vlčana bude aj predsedníčka Agrárnej komory Slovenska Ing. Helena Patasiová, uznávaný ekonóm a bývalý štátny tajomník Ministerstva financií SR Ing. Vladimír Tvaroška, Ing. Martin Kováč z Klimatického klubu Národný trust, n. o. a úspešný podnikateľ v poľnohospodárste Ing. Juraj Máčaj. 

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood