Facebook Statistics
Značka Kvality

Minister Takáč v Bruseli: „Kým sa nedosiahne uspokojivé celoeurópske riešenie, zákaz dovozu poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny zavedený na národnej úrovni zostane v platnosti.“

13-12-2023

Počas pondelkového zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo AGRIFISH (11.12.) v Bruseli minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč absolvoval sériu rokovaní zameraných na problematiku dovozov poľnohospodárskej produkcie z Ukrajiny na trhy prihraničných členských štátov.

V rámci bilaterálneho rokovania s Michaelom Hagerom, šéfom kabinetu výkonného podpredsedu Európskej komisie pre hospodárstvo Valdisa Dombrovskisa, minister Takáč poukázal na vážne problémy, ktoré našim poľnohospodárom spôsobujú nadmerné dovozy poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny. Zdôraznil, že Slovensko očakáva od Európskej komisie návrh celoeurópskeho riešenia. „Tým, že až 80 % dovezených agrokomodít z Ukrajiny zostáva na európskom trhu, slovenskí producenti a spracovatelia prichádzajú o tradičné odbytové miesta a kontrakty. Dovozy z Ukrajiny tak ohrozujú konkurencieschopnosť našich producentov a vytvárajú nerovnomerné podmienky na vnútornom trhu Únie. Na druhej strane, tohtoročná pomoc zo strany Európskej komisie pre slovenských poľnohospodárov na kompenzáciu strát je nedostatočná. Kým Európska komisia nepredstaví celoeurópske riešenie, ktoré zabezpečí ochranu slovenských poľnohospodárov a ich oprávnených záujmov, zákaz dovozu poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny, ktorý Slovensko zaviedlo, zostane v platnosti,“ upozornil minister.

Šéf kabinetu eurokomisára Michael Hager, ktorý v uplynulých mesiacoch viedol európsku platformu zameranú na fungovanie koridorov solidarity, uviedol, že Komisia si problémy prihraničných členských štátov uvedomuje. V tejto súvislosti požiadal Slovensko o doloženie údajov s analýzou dopadu dovozov agrokomodít z Ukrajiny na náš trh, ktoré poslúžia pri ďalších diskusiách na túto tému. Minister Takáč prisľúbil, že Slovensko tieto údaje poskytne ešte do Vianoc.

Následne sa na podnet ministra Richarda Takáča uskutočnilo rokovanie ministrov piatich členských štátov hraničiacich s Ukrajinou (Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko).

V rámci reakcie na list komisára Dombrovskisa, v ktorom Komisia poukazuje na narúšanie vnútorného trhu a hrozí infringmentom za prijatie národných zákazov, sa ministri pôdohospodárstva Maďarska, Poľska a Slovenska sa dohodli na spoločnom postupe: v nadväznosti na stretnutie s M. Hagerom zašlú Európskej komisii spoločný list obsahujúci analýzu dopadu na naše trhy.

Ministri sa na stretnutí tiež zhodli, že na rozširovanie Európskej únie je potrebná dôkladná príprava, aby boli zaručené spravodlivé podmienky pre poľnohospodárov súčasných členských štátov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood