Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Minister Samuel Vlčan sa stretol s chovateľmi ošípaných

25-06-2021

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan si od zástupcov Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku a Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných vypočul problémy, ktoré im spôsobuje šírenie nákazy afrického moru ošípaných. Dôvodom je tento týždeň potvrdený prípad výskytu afrického moru ošípaných (AMO) vo veľkochove v okrese Lučenec.

Zástupcovia chovateľov na prvom stretnutí s ministrom Vlčanom od jeho vymenovania do funkcie vyjadrili nádej, že ich minister vypočuje a bude aktívne riešiť problémy, ktoré im AMO práve vo veľkochove spôsobuje. Veľkou témou stretnutia bola práve aktuálna situácia v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných v populácií diviačej zveri, ktorý ohrozuje veľkochovy aj domáce chovy ošípaných.

"Na odvetví výroby a spracovania bravčového mäsa mi mimoriadne záleží, preto som zástupcom chovateľov ošípaných prisľúbil moje osobné nasadenie pri riešení situácie, ktorú im AMO spôsobuje.  Aj preto na ministerstve na základe môjho rozhodnutia už intenzívne funguje pracovná skupina, ktorá má v krátkom čase navrhnúť riešenia, ako postupovať v prípade, že sa AMO v chove vyskytne a zároveň ako prenosu z diviačej zveri účinne predchádzať,“ uviedol po rokovaní minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.

Minister vyzval chovateľov, aby postupovali mimoriadne obozretne v prípade, že spozorujú akékoľvek zmeny v zdravotnom stave chovaných zvierat. Včasné nahlásenie a izolácia môžu zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy a tým predísť obrovským škodám. Pracovná skupina, ktorá sa na ministerstve zaoberá uvedenou problematikou v dohľadnom čase predstaví návrh účinného riešenia pri boji s AMO na Slovensku.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood