Facebook Statistics

Tlačové správy

Minister Mičovský: Nekončím! Svoju úlohu dokončím

29-04-2021

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský nekončí. Plán obnovy a odolnosti nepodporil a bude bojovať ďalej. Pôdohospodárstvo ma pred sebou ďalšie výzvy, ktoré minister plánuje naplniť.

„Nespokojnosť poľnohospodárov je aj mojou nespokojnosťou. Plán obnovy sme však nevzdali, bojovali sme do konca a urobili sme maximum, čo bolo v našich silách. S premiérom som sa stretol a dohodol som sa s ním, že za slovenské pôdohospodárstvo budem bojovať ďalej. Máme pred sebou ešte dosť zásadných úloh, ktoré musím dokončiť. Uvedomujem si svoje slová. Útek z boja by bolo však to najjednoduchšie. Väčšou výzvou však bude dokázať opak,“ uviedol šéf agrorezortu Ján Mičovský.

MPRV SR sa z Plánu obnovy a odolnosti nepodarilo vybojovať žiadne finančné prostriedky. Rezort zďaleka neskrýva sklamanie z nepodporenia pôdohospodárstva. Finančné požiadavky agrorezortu boli orientované na inú oblasť, ako je konkurencieschopnosť poľnohospodárov a potravinárov. Zámery agrorezortu smerovali do biodiverzity, krajinotvorby, adaptácie krajiny na zmenu klímy, prírode blízke hospodárenie a vodozádržné opatrenia v lesoch. Minister Mičovský na 5. rokovaní vlády SR preto ako jediný tento návrh nepodporil a tým dal najavo, že mu na pôdohospodárstve skutočne záleží a to aj za cenu nepodporenia zásadného materiálu tejto vlády.

„Máme pred sebou dve dôležité úlohy. Prípravu Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na nové programovacie obdobie a zabezpečenie podmienečnej akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry,“ zdôraznil Mičovský.

Agrorezortu sa zásadne podarilo zmeniť dlhodobo kritizovaný korupčný systém. Práve úplatky, netransparentné výbery majú na ministerstve a Pôdohospodárskej platobnej agentúre nulovú toleranciu.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood