Facebook Statistics

Tlačové správy

Minister Jureňa na návšteve Čínskej ľudovej republiky

02-02-2007

Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa bude v dňoch 4. - 9. februára 2007 členom oficiálnej delegácie premiéra SR R. Fica počas jeho návštevy Čínskej ľudovej republiky.

Minister pôdohospodárstva SR podpíše rezortnú Dohodu o spolupráci medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Ministerstvom poľnohospodárstva ČĽR. Počas jeho návštevy dôjde takisto k podpisu troch dohôd na úrovni výskumných ústavov v rezorte pôdohospodárstva, konkrétne medzi Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave a Čínskou akadémiou poľnohospodárskych vied, Národným lesníckym centrom vo Zvolene a Čínskou lesníckou akadémiou, ako aj Slovenským centrom poľnohospodárskeho výskumu v Nitre a Čínskou akadémiou poľnohospodárskych vied.

V programe je plánované i bilaterálne rokovanie ministra pôdohospodárstva SR a jeho rezortného kolegu, ministra poľnohospodárstva ČĽR Suna Zhengcaia, na aktuálne témy budúcej spolupráce medzi oboma rezortmi.

Magdaléna Fajtová, hovorkyňa MP SR


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood