Facebook Statistics

Mikrobiálna rezistencia

23-11-2020

Kvôli nesprávnemu používaniu antimikrobiálnych látok (napr. antibiotíksa mikroorganizmy stávajú odolnejšími. Rozvíja sa u nich tzv. mikrobiálna rezistencia. Kvôli nej sa mnohé ochorenia stávajú neliečiteľnými. Rezistentné mikroorganizmy sa môžu šíriť medzi ľuďmi, zvieratami či prostredníctvom potravín a životného prostredia.

Informačný leták vydal v roku 2020 Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (NKB EFSA) pri príležitosti Svetového týždňa povedomia o mikrobiálnej rezistencii (18. - 24. november).


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood