Facebook Statistics

Metodické usmernenie RO pre IROP č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach

31-03-2020

Aktualizácia príloh Metodického usmernenia: Z dôvodu presunu rozpočtových organizácií do hárku NJÚS RO,  RO pre IROP zverejňuje aktualizáciu príloh č. 1 a č.2

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)