Metodické usmernenie pri riešení vysporiadania zastavaných pozemkov a pri náhradách za obytné a hospodárske budovy a iné stavby patriace pôvodnej nehnuteľnosti

24-06-2008

usmernenie č. 101/96-430

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)