Metodické usmernenie na riešenie uplatnených nárokov vydávania nehnuteľností oprávneným osobám bývalých urbárskych a pasienkových spoločností

24-06-2008

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)