Metodické usmernenie na poskytovanie finančných prostriedkov za znalecké posudky, geometrické plány, zjednodušené rozdeľovacie plány, registre a projekty pozemkových úprav

10-06-2008

Metodické usmernenie MP SR 2090/2003-430

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)