Metodické pokyny

Metodický pokyn MPRV SR na vykonanie schémy štátnej pomoci na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií č. SA.42196

18-11-2015

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)