Facebook Statistics
Značka Kvality

Medzinárodná vedecká konferencia „Hygiena Alimentorum XLIII“ (10. – 12. máj 2023, Štrbské Pleso v hoteli Patria)

23-03-2023

V dňoch 10. – 12. mája 2023 sa na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách v hoteli Patria uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Hygiena Alimentorum XLIII s tematickým zameraním „Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít – aktuálne problémy a trendy“. Konferencia sa uskutoční pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Zameranie konferencie

Hlavným zameraním medzinárodnej vedeckej konferencie je prezentovať aktuálne poznatky o význame, bezpečnosti a kvalite mlieka a mliečnych produktov na úrovni domácich a zahraničných producentov. Súčasťou konferencie bude už tradične aj sekcia zameraná na bezpečnosť, kvalitu a spracovanie rastlinných komodít. V posterovej sekcii môžu byť prezentované aktuálne poznatky o zdravotnej bezpečnosti a kvalite aj ostatných potravinových komodít.

Miesto konania konferencie

  • Hotel Patria**** - Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovenská republika.

(pozn.: V prípade zmeny aktuálnej pandemickej situácie si organizátori vyhradzujú právo na presun konferencie do online priestoru. Všetci zaregistrovaní účastníci budú o takejto prípadnej zmene individuálne informovaní členmi organizačného výboru.)

Účastnícky poplatok

  • 180 €
  • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 23. apríla 2023 (bližšie informácie v prílohách).

Prihlášky a príspevky na konferenciu

  • Príspevok (abstrakt a celý príspevok) je potrebné zaslať e-mailom na adresu [email protected] a to najneskôr do 23. apríla 2023 (bližšie informácie v prílohách).
  • Záväznú prihlášku na konferenciu je potrebné vyplniť cez online prihlasovací formulár najneskôr do 16. apríla 2023.

Viac informácií o konferencii nájdete v prílohách alebo na webovej stránke konferencie.

V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obráťte na: [email protected].

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood