Facebook Statistics

Medzinárodná konferencia s workshopom „Spojme sa pre rozvoj vidieka“

05-12-2012

Národná sieť rozvoja vidieka SR pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vás pozýva na Medzinárodnú konferenciu s workshopom „Spojme sa pre rozvoj vidieka“, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. – 14. decembra 2012 v Kaštieli Mojmírovce.
Hlavnými témami konferencie s workshopom bude Program rozvoja vidieka v novom programovom období 2014–2020, budovanie nadnárodnej spolupráce, príklady dobrej praxe, iniciatíva Leader a jej budúcnosť na Slovensku.

Pozvánku, prihlášku a program pripravovanej konferencie nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Pozvánku s programom a prihláškou nájdete na webovej stránke NSRV SR: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=6&article=506Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood