Facebook Statistics
Značka Kvality

Matečná: K pokutám za dvojakú kvalitu sme o krok bližšie

11-04-2018

Slovensko i slovenská agrárna diplomacia zaznamenali v boji proti dvojakej kvalite výrazný zlom. Európska Komisia dnes predstavila znenie takzvaného legislatívneho balíčka „Nová dohoda pre spotrebiteľov“. Ten zavádza do smernice o nekalých obchodných praktikách na vnútornom trhu aj pojem dvojaká kvalita produktov. Tá sa tak stane postihovateľným konaním, za ktoré budú môcť národné orgány ukladať sankcie.

  • Rovnako vyzerajúce výrobky s rozdielnym zložením nemôžu byť vydávané za rovnako kvalitné
  • Sankcie pre výrobcov a distribútorov dvojakej kvality až do štyroch percent ročného obratu firmy v členskom štáte
  • Posudzovanie jednotlivých prípadov bude v kompetencii národných kontrolných orgánov

„Keď som na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva EÚ pred niečo viac ako rokom predstavila výsledky našich prvých testov a spustila tak boj proti dvojakej kvalite v EÚ, len málokto mi veril, že tento boj za spotrebiteľa je možné vyhrať. Dnes sa posúvane výrazne vpred a k pokutám za dvojakú kvalitu sme opäť o krok bližšie. Európska komisia pochopila, že je to vážny problém, ktorý v EÚ nemôžeme akceptovať,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Dvojaká kvalita potravín je vážnym problémom tretiny krajín Európskej únie a predovšetkým jej východnej časti. Testy preukázali, že menej mäsa, menej prírodných zložiek a viac umelých aditív u rovnakých produktov sú takmer vo všetkých prípadoch v neprospech nových členských krajín. Čoskoro by malo podobnej praxi odzvoniť. Počíta s tým návrh smernice o nekalých obchodných praktikách, ktorý v stredu predstavila Európska komisia. Návrh stanovuje, že dvojaká kvalita je klamlivou činnosťou, ktorú budú môcť členské štáty postihovať. Týkať sa bude nielen potravinárskych, ale aj nepotravinárskych produktov.

„Zásluhou Slovenska sa o problematike dvojakej kvality potravín začalo diskutovať na najvyšších úrovniach EÚ. Tlak, ktorý sa nám podarilo vyvinúť s ďalšími dotknutými členskými štátmi dnešným dňom vyúsťuje do celoeurópskeho legislatívneho riešenia problému, ktorý tu existoval roky,“ uviedla  Gabriela Matečná. Posudzovanie jednotlivých prípadov bude v kompetencii národných kontrolných orgánov. Za kontrolu potravín bude u nás zodpovedná Štátna veterinárna a potravinová správa. Výnimku by mohli dostať tie produkty, ktorých rozdiely v zložení vychádzajú z odlišných predpisov krajín alebo sú ovplyvnené dostupnosťou a sezónnosťou použitých surovín. Výrobcom alebo distribútorom usvedčeným z uplatňovania dvojakej kvality by mali hroziť sankcie. Tie sa v prípade závažných prehreškov môžu vyšplhať až na štyri percentá ročného obratu, ktorý dosiahnu v každom dotknutom členskom štáte.

Zmeny, ktoré majú skoncovať s dvojitou kvalitou potravín, musí ešte odobriť väčšina členských krajín v Rade EÚ. Dôležitú úlohu bude v celom procese zohrávať aj Európsky parlament, ktorý bude o návrhu paralelne rokovať na svojej pôde. Budúci mesiac plánuje tiež Európska komisia predstaviť spoločnú metodiku testov na dvojakú kvalitu. Na základe nej budú môcť národné kontrolné orgány všetkých členských krajín postupovať jednotne pri skúmaní výrobkov. Slovensko uskutočnilo už dve série testov na dvojakú kvalitu potravín. Oba testy približne v polovici prípadov existenciu dvojakej kvality potvrdili.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood