Facebook Statistics

Letná škola JRC "The Three R...evolution" (17.-21.5.2021)

22-03-2021

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (Joint Research Centre, JRC) organizuje aj tento rok so svojím Referenčným laboratóriom EÚ pre alternatívy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM) letnú školu pre študentov a mladých vedcov. 

Letná škola s názvom "Non-animal Approaches in Science: The Three R...evolution" sa bude konať v termíne 17. - 21. 5. 2021. Kvôli pandemickej situácii bude celé školenie online.

Školenie je určené pre študentov a študentky alebo mladých vedcov a vedkyne (max 4 roky po ukončení PhD.), ktorí/é majú silný záujem o oblasť alternatívnych metód k testovaniu na zvieratách. Vďaka tomuto programu majú účastníci a účastníčky jedinečnú príležitosť čerpať vedomosti od špičkových expertov a expertiek v danej oblasti. Okrem toho sa môžu tešiť na vzájomnú výmenu informácií a vedomostí, ako aj na budovanie siete profesionálnych kontaktov pre svoju ďalšiu kariéru. 

Za účasť na Letnej škole JRC sa neplatia žiadne poplatky! Prihlasovať sa prostredníctvom elektronického formulára môžete do 17. 1. 2021. Nezabudnite k prihláške pripojiť aj dodatočné dokumenty:

  1. motivačný list s vysvetlením, prečo sa chcete zapojiť a ako vám účasť pomôže v ďalšom štúdiu/kariére
  2. kontakt na osobu (napr. vyučujúci, vedúci, a pod.), ktorá môže poskytnúť profesionálne referencie o vašom štúdiu/práci (nie je potrebné pripájať konkrétnu referenciu)
  3. krátke CV podľa šablóny
  4. abstrakt posteru (max 250 slov) vypracovaného podľa predlohy

Viac informácií a podrobný popis výberu úspešných uchádzačov a uchádzačiek nájdete na webovej stránke Letnej školy JRC


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood