Facebook Statistics
Značka Kvality

Letná škola „Environmentálna záťaž a chronické ochorenia“ (03. – 05. 07. 2019, Francúzsko)

14-02-2019

Mondor Biomedical Research Institute (IMRB) organizuje 1. ročník medzinárodnej letnej školy, ktorý sa uskutoční v termíne 03. – 05. 07. 2019 v sídle ANSES vo Francúzsku. Škola bude zameraná na problematiku environmentálnej záťaže a vývin chronických ochorení.

Škola je určená pre doktorandov a postdoktorandov, ktorí majú záujem o svoj vedecký rozvoj, chcú na sebe pracovať, rozšíriť si obzory a získať možnosti na spoluprácu.  

Tematicky bude škola rozdelená na 4 hlavné bloky:

  • Úloha výživy a infekcií vo vývoji ochorení
  • Znečistenie, zápalové procesy a chronické ochorenia
  • Molekulárne mechanizmy zápalu
  • Úloha environmentálnych inštitúcií a start-upov v boji proti riziku chronických ochorení

V rámci každého bloku budú o problematike prednášať špičkoví odborníci. Naplánovaná je tiež návšteva environmentálneho laboratória v University of Paris Est, workshop na vytvorenie vlastného projektu a krátke prezentácie vybraných abstraktov. Všetky tieto aktivity majú mladým vedcom pomôcť k priamej spolupráci s vedúcimi vedeckými pracovníkmi pre danú oblasť a prispieť tak k ich vedeckému rozvoju.

Prihlášku, krátke CV a motivačný list, je potrebné zaslať do 15. 03. 2019 na [email protected]. V motivačnom liste je potrebné uviesť výskumné aktivity účastníka a informáciu, aký bude mať letná škola pre účastníka a jeho výskum prínos.

Maximálny počet účastníkov: 20

Registračný poplatok: 100 €

Viac informácií nájdete v prílohe (v anglickom jazyku).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood