Facebook Statistics
Značka Kvality

Rozhodnutie MPRV SR o opatreniach na zlepšenie zdravotného stavu ihličnatých lesov z 28.9.2018

25-10-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje, že 28.9.2018 vydalo rozhodnutie o opatreniach na zlepšenie zdravotného stavu ihličnatých lesov č. 2839/2018-720. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 24.10.2018.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood