Facebook Statistics

700 SEKCIA LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A SPRACOVANIA DREVA

Adriána Janisková, Ing.
aisistentka
Telefón: 59266-242

Silvia Sármányová
sekretariát
Telefón: 59266-522

Tibor Jančok, Ing.
pov. vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-243

Terézia Filipová, Ing.
Telefón: 59266-516

710 Odbor lesníckej politiky a ekonomiky lesného hospodárstva

Alexander Čarný, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-518

Boris Greguška, Ing. PhD.
Telefón: 59266-536

Michal Hušťák, Ing.
Telefón: 59266-511

Ján Marcinek, Ing.
Telefón: 59266-537

Veronika Milčáková, Ing.
Telefón: 59266-515

Judita Višvaderová, Ing.
Telefón: 59266-569

720 Odbor štátnej správy lesného hospodárstva

Pavol László, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-523

Slávka Bernadovičová, Ing. PhD.
Telefón: 59266-514

Henrich Klescht, Ing.
Telefón: 59266-531

Andrea Longauerová, Ing.
Telefón: 59266-528

Jana Petrášová, Ing.
Telefón: 59266-520

Dominika Petrušková, Ing.
Telefón: 59266-581

Erik Rozkopál, Ing.
Telefón: 59266-533

Pavel Toma, Ing.
Telefón: 59266-530

740 Oddelenie poľovníctva

Bibiana Kapustová, Ing.
pov. vykonávaním funkcie vedúcej
Telefón: 59266-526

Milan Chlpoš, Ing.
Telefón: 59266-524

Matej Kučera, Ing.
Telefón: 59266-547

760 Oddelenie spracovania dreva

Pavol Harmaniak, Ing.
pov. vykonávaním funkcie vedúceho
Telefón: 59266-525

Ľubomír Hiľovský, Ing.
Telefón: 59266-509

Maroš Lisko, Ing.
Telefón: 59266-583

770 Oddelenie správnych konaní a opravných prostriedkov

Jozef Fekete, Ing. PhD.
pov. vykonávaním funkcie vedúceho
Telefón: 59266-529

Gabriela Bátora Lichvárová, Mgr.
Telefón: 59266-582

Lucia Hroššová, JUDr.
Telefón: 59266-571


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood