Facebook Statistics
Značka Kvality

Lesnícke a drevárske múzeum

Lesnícke a drevárske múzeum

​Názov: Lesnícke a drevárske múzeum, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Adresa: Zvolen 960 01, Nám. SNP 22/33
Telefón: +421 45 53 21 886
email: [email protected]
Web: www.ldmzvolen.sk

Múzeum reprezentujú dve špecializácie - lesnícko-drevárska a regionálna tematika Zvolena. Celoslovenská dokumentácia lesníctva a drevárstva začala založením Lesníckeho múzea v Bratislave v r. 1927 ako súčasti Zemědělského muzea. Mestské múzeum vo Zvolene vzniklo v roku 1942. Súčasné Lesnícke a drevárske múzeum nadviazalo, spojením oboch zložiek v roku 1992, na svoje predchádzajúce pôsobenie vo Zvolene i v Bratislave. Vývoj múzea do jeho dnešnej podoby sa zavŕšil v roku 2008, odkedy je súčasťou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Viac ako päťdesiattisícový fond múzea je rozčlenený do zbierok histórie, archeológie, etnografie, numizmatiky, lesníctva, drevárstva, mykológie a zbierky historických fotografií a pohľadníc. Okrem zbierkového fondu sa v múzeu evidujú aj predmety a písomnosti, ktoré neboli povýšené na zbierkové predmety, ale sú hodnotným zdrojom informácií – archiválie, negatívy, modely, tlače a pod.

Lesnícke a drevárske múzeum bolo ocenené výročnou cenou časopisu Pamiatky a múzeá v roku 2003 za publikáciu Od lesov kráľovských k lesom štátnym a v roku 2018 za realizáciu projektu Významné lesnícke miesta.

Aktuálne expozície múzea približujú celoslovenskú špecializáciu aj regionálnu históriu.

Hlas lesa
Expozícia stvárňuje tému lesa a lesníctva na Slovensku. Les ako prírodné spoločenstvo dokumentuje prvá časť výstavy a druhá časť predstavuje vývoj lesného hospodárstva od prvých cieľavedomých snáh o usmernenie fungovania lesa až po súčasnosť. Je obohatená o interaktívne prvky a historickú filmovú dokumentáciu.

Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr
Expozícia predstavuje jednu z najstarších a najvplyvnejších šľachtických rodín Zvolenskej stolice a zobrazuje vzťah významnej osobnosti slovenského národného hnutia Ľudovíta Štúra k rodine a k Zvolenu.

Drevo vždy živé
Expozícia je venovaná tradičným drevárskym remeslám a najrozšírenejším technikám opracovania dreva na našom území, akými boli štiepanie, dlabanie, tesárstvo, tokárstvo či stolárstvo. Predstavuje ich historickú podobu a zároveň prezentuje typické nástroje a konečné výrobky remeselníkov.

Múzeum ponúka návštevníkom aj svoje expozície, ktoré sú súčasťou Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu. V objekte originálnej horárne nájde návštevník Izbu starého horára, expozície Lesy Slovenska a Lesy a život. V objekte Lesnej kaplnky, ktorá je kópiou Kaplnky Panny Márie ustavičnej pomoci z Podkriváňa - Hornej Bzovej z r. 1910 sa návštevníkom ponúka expozícia Strom je modlitba zeme k nebesiam...

 

Aktuálne v múzeu


  • (NE)ZNÁME OSOBNOSTI ZVOLENA I.

    Trvanie výstavy: 12. október 2023 – 6. január 2024

    Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene v spolupráci s mestom Zvolen pri príležitosti jeho 780. výročia obnovenia mestských privilégií prostredníctvom obrazovo-textovej výstavy, oživenej osobnými predmetmi a prácami či dobovými artefaktami zachovanými vo fonde múzea, vyzdvihuje zaznamenania hodných Zvolenčanov a prezentuje prvú skupinu významných jednotlivcov - osobností, ktorí spojili svoj životný príbeh s mestom. Cieľom výstavy je nielen posilniť kultúrnu a historickú identitu mesta, ale najmä poskytnúť nové informácie zo zvolenskej histórie a ponúknuť najmä pozitívne vzory a príkladné konania preverené časom.

  • VÝSTAVA MEDZINÁRODNEJ ŠTUDENTSKEJ SÚŤAŽE O „CENU PROFESORA JINDŘICHA HALABALU“

    Trvanie výstavy: 26. október 2023 – 2. december 2023

    V priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea je výstava ocenených prác 19. ročníka medzinárodnej súťaže študentov dizajnu nábytku a interiéru Cena prof. Jindřicha Halabalu 2023, ktorú organizuje Katedra dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Jindřich Halabala bol výraznou osobnosťou nábytkárskej tvorby bývalého Československa 20. storočia, ktorý pôsobil aj na vtedajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. V októbri 2004 pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia sa konal prvý ročník tejto súťaže. V rámci súťaže sú vždy posudzované školské projekty, ktoré vznikli v priebehu uplynulého akademického roka a cena prof. Jindřicha Halabalu je udelená študentovi, resp. kolektívu študentov, za najlepší projekt v oblasti nábytkového a interiérového dizajnu.


Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood