Tlačové správy

Lesníci chcú apelom určeným širokej verejnosti zabrániť vzniku ďalších lesných požiarov

24-04-2007

Bratislava, 24. marca 2007

Lesy na Slovensku sú ohrozené ničivými požiarmi. Trpezlivá a zodpovedná práca celých generácií slovenských lesníkov tak vychádza navnivoč. Vzácne biotopy, ktoré pomáhali vytvárať a chrániť, miznú v plameňoch. Škody sú nevyčísliteľné. Riziko lesných požiarov výrazne zvyšuje dlhodobo suché počasie, zrážkový deficit ako následok miernej zimy s malým množstvom snehových zrážok, a suchá jar. Slovenským lesníkom záleží na tom, aby uchránili obrovské hodnoty nenahraditeľných lesných ekosystémov pre súčasnú i nasledujúce generácie a preto dôrazne apelujú na širokú verejnosť: 

nezakladajte v blízkosti lesa oheň, nevypaľujte trávu
a v lese nefajčite!

V roku 2005 vzniklo v lesných porastoch na území Slovenska 286 požiarov na ploche približne 503 ha. Najviac požiarov (63) bolo v Prešovskom kraji. V 91 prípadoch vznikli pri vypaľovaní trávy. Na druhom mieste je zakladanie ohňov v prírode – 77 prípadov. Manipulácia s otvoreným ohňom bola príčinou 35 požiarov. (Zdroj: Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Bratislava).

“Tohtoročná suchá a teplá jar v kombinácii s nedisciplinovanosťou niektorých “tiežturistov” robí lesníkom starosti. Lesný požiar nad obcou Staré Hory ešte stále nemôžeme pokladať za vyriešený problém, a takýchto lokalít máme bohužiaľ viac” , povedal na margo rizika vzniku lesných požiarov Ing. Marián Ondrejčák, generálny riaditeľ Lesníckej sekcie Ministerstva pôdohospodárstva SR. “V prípade, že riziko sa bude naďalej zvyšovať, budeme nútení vyhlasovať prostredníctvom obvodných a krajských lesných úradov v jednotlivých oblastiach Slovenska zákaz vstupu do lesov. Preto slušne, ale dôrazne žiadame všetkých návštevníkov lesa: v lese nezakladajte oheň a  nefajčite!”

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte, prosím,

Mgr. Petra Gogolu, hovorcu š. p. LESY SR
tel. 0918 444 278, e-mail: peter.gogola@lesy.sk

alebo

Mgr. Janu Kaplanovú, riaditeľku Odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou MP SR
tel. 0903 550 480, e-mal: jana.kaplanova@land.gov.sk