Facebook Statistics
Značka Kvality

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb platnej od 1. 1. 2016 bude služby súvisiace s vedením, vydávaním a distribúciou Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zabezpečovať Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v Bratislave.

Kontakt:
Alena Hrobáriková – redakcia vestníka
mobil: 0910 239 677
e-mail: [email protected]

Adresa redakcie:
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Záhradnícka 21
811 07 Bratislava 1

UPOZORNENIE: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje, že jediné záväzné znenie určené pre verejnosť je znenie uverejnené v listinnej podobe Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood