Facebook Statistics

400 SEKCIA LEGISLATÍVY

Martin Illáš, Mgr.
pov. vyk. funkcie generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-404

Juraj Falťan, Mgr.
Telefón: 59266-317

Margaréta Gulášová, Mgr.
Telefón: 59266-403

410 Odbor legislatívy

Tímea Benová, Mgr.
Telefón: 59266-414

Jana Ivankovičová, JUDr.
Telefón: 59266-482

Barbora Kozlíková, Mgr.
Telefón: 59266-318

Roman Nemec, Mgr.
Telefón: 59266-407

Pavol Ňuňuk, JUDr.
Telefón: 59266-409

Michal Pidanič, JUDr.
Telefón: 59266-413

Barbora Zachardová, Ing. Mgr.
Telefón: 59266-346

420 Odbor právny

Zuzana Obertová, Mgr.
pov. vykonávaním funkcie riaditeľky
Telefón: 59266-426

Laura Bednariková, JUDr.
Telefón: 59266-417

Tomáš Buzinger, JUDr.
Telefón: 59266-408

Zuzana Dudová, JUDr.
Telefón: 59266-415

Katarína Ďurovcová, Ing.
Telefón: 59266-423

Ulrika Marcinková Hallonová, JUDr.
Telefón: 59266-406

Martina Olekšáková
Telefón: 59266-425

Richard Tartaľ, Mgr.
Telefón: 59266-422

Alexandra Vajnorská, JUDr.
Telefón: 59266-424


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood