Facebook Statistics

060 Odbor zahraničnej koordinácie

Matej Hudec, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-298

Simona Hlinková, Mgr.
asistentka
Telefón: 59266-293

Karolína Bednárová, Ing.
Telefón: 59266-276

Nina Chebeňová, Ing.
Telefón: 59266-280

Karin Chrvalová, Ing.
Telefón: 59266-285

Terézia Kramolišová, Mgr.
Telefón: 59266-286

Daniela Kucháreková, Mgr.
Telefón: 59266-281

Danka Pindiaková, Mgr.
Telefón: 59266-222

Alexandra Sýkorová, Ing.
Telefón: 59266-290

Diana Štrelingerová, PhDr.
Telefón: 59266-277

Branislav Ženčuch, Ing.
Telefón: 59266-284


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood