Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Kontakty

Sekcia európskych programov a projektov
Tel.:    +421 2 593 73 306 - sekretariát

Odbor programov, technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov
Tel.:    +421 2 593 73 318 - sekretariát

Odbor hodnotenia a posudzovania projektov
Tel.:    +421 2 593 73 306 - sekretariát

Odbor implementácie projektov
Tel.:    +421 2 593 73 306 - sekretariát