Facebook Statistics
Značka Kvality

Konferencia o sekvenovaní novej generácie v boji proti alimentárnym nákazám (10. 3. 2020, Rím, Taliansko)

31-12-2019

Pracovná skupina pre sekvenovanie novej generácie (Next Generation Sequencing - NGS), Referenčné laboratórium EÚ (EÚ RL) pre bioriziká (antimikrobiálna rezistencia, Campylobacter, Escherichia coli (E. coli), vírusy prenášané potravinami, Listeria monocytogenes, parazity, Salmonella a Staphylococci), koordinovaná pánom Stefanom Morabitom (EÚ RL pre E. coli, ISS, Rím, Taliansko), organizuje konferenciu typu „Science meets policy" s podporou asociácie Med-Vet-Net.

Konferencia „Modern technologies to enable response to crises: Next Generation Sequencing to tackle food-borne diseases in the EU" („Moderné technológie umožňujúce reakciu na krízy: Sekvenovanie novej generácie v boji proti alimentárnym nákazám v EÚ") sa uskutoční dňa 10. 3. 2020 v Instituto Superiore di Sanità v Ríme, Taliansko.

Cieľom konferencie je diskutovať o vízii a výzvach technológie NGS pri jej prijímaní na úrovni EÚ, ako aj pri jej využívaní pri vypuknutí epidémie vo viacerých krajinách. Takisto poskytne priestor na zdôraznenie možných prekážok schvaľovania NGS na národnej úrovni, nutnosti právneho rámca, ale aj zváženia možných riešení.

Na konferenciu sa je možné registrovať prostredníctvom elektronického formulára.

Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe a na webovej stránke organizátora.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood