Facebook Statistics
Značka Kvality

Konferencia o potravinárskej vede a technológii potravín FAT 2020 (10.-12.9.2020, Paríž, Francúzsko)

23-01-2020

FAT2020

V dňoch 10. - 12. 09. 2020 sa v Paríži uskutoční 3. ročník euro-globálnej konferencie o potravinárskej vede a technológii potravín FAT 2020. Témou konferencie je „Východisko pre pokročilý výskum v oblasti potravinárstva a technológie potravín“.

Konferencia FAT 2020 poskytne rozsiahle informácie o rýchlom vedeckom a technologickom pokroku, ktorý mení spôsob výroby, spracovania a konzumácie potravín. Bude sa zaoberať súčasnými technikami, identifikuje kľúčové výzvy a poskytne možnosť navrhnúť účinné riešenia.

FAT 2020 ponúka vedcom, výskumným pracovníkom v oblasti potravinárskych vied, potravinárskym technológom, chemikom a inžinierom, študentom, mladým vedcom, riadiacim pracovníkom s rozhodovacími právomocami z akademickej obce aj potravinárskeho priemyslu z celého sveta priestor na výmenu poznatkov, skúseností, výskumných inovácií a názorov na súčasné trendy v potravinárstve, potravinárskych technológiách a potravinárskej chémii.

  • PROGRAM
  • REGISTRÁCIA (skorá registrácia s najnižšími poplatkami sa končí 30. 01. 2020)

Viac informácií nájdete na webovej stránke konferencie.

V prípade otázok kontaktujte:

Jessica Deborah
Conference Manager FAT 2020, Paris, France
E-mail: [email protected] 
Phone: +1 (702) 988-2320
Toll Free: 1800–883-8082
Whatsapp: +1 (434) 381-10007
Facebook: Food Science and Technology 
Twitter:  @foodscienceconf 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood