Facebook Statistics
Značka Kvality

Konferencia o klimatických zmenách a potravinách (25. 10. 2019, Sofia, Bulharsko)

09-07-2019

Dňa 25. 10. 2019 sa v Grand Hoteli Sofia, Sofia (Bulharsko) uskutoční už 12. ročník vedeckej konferencie „Klimatické zmeny – globálna hrozna pre potravinový reťazec“ (Climate changes – a global threat for the food chain). Konferencia je organizovaná bulharským Národným kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (NKB EFSA).

V rámci konferencie sa budú preberať 3 oblasti:

  • Klimatické zmeny a ich dopad na ľudské zdravie
  • Klimatické zmeny a ich dopad na zdravie zvierat
  • Klimatické zmeny a ich dopad na bezpečnosť potravín

Na konferenciu sa je možné prihlásiť s prednáškou, posterom alebo ako pasívny účastník.

Z konferencie bude vydaný elektronický zborník, ktorý bude zverejnený na webovej stránke bulharského NKB EFSA a tiež na vedeckej platforme Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín – Knowledge Junction.

Náklady

  • konferencia je bez poplatku
  • cestovné náklady, ubytovanie a stravné si účastníci hradia na vlastné náklady

Online prihláška (prihlásiť sa je potrebné najneskôr do 06. 09. 2019)

V prípade potreby doplňujúcich informácií kontaktujte: [email protected]

V prílohe nájdete pozvánku na konferenciu (v anglickom jazyku) s podrobnejšími informáciami na prípravu príspevku.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood