Facebook Statistics

Konferencia Bioenergia

10-11-2016

Slovenko-nemecká obchodná a priemyselná komora organizuje dňa 29. novembra 2016 konferenciu na tému "Bioenergia".

Táto slovensko-nemecká odborná konferencia bude prezentovať aktuálne odborné informácie z oblasti energetického zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu, ako aj pokrokové technológie nemeckých firiem, ktoré chcú nadviazať spoluprácu so slovenskými spoločnosťami.

Jednou z hlavných tém konferencie sú decentralizované malé a stredné bioplynové stanice v poľnohospodárstve a energetické využívanie odpadových druhov biomasy, predovšetkým odpadovej biomasy zo živočíšnej výroby a biomasy vyprodukovanej na nevyužitej poľnohospodárskej pôde. Konkrétny príklad realizácie decentralizovanej bioplynovej stanice predstaví Poľnohospodárske družstvo Ludrová.

Pozvánka aj s prihláškou na toto podujatie sú zverejnené na webovej stránke SNOPK pod týmto linkom: http://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/events/bioenergia/?cHash=4a24924195bbacd3284ee7d4e56e5a38


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Platformy pre brexit
Bestslovakfood