Facebook Statistics

Kampylobakter a domácnosť

12-12-2017

Kampylobakterióza je najčastejšou zoonózou (ochorenie prenosné zo zvierat na človeka) v EÚ. Ktoré sú rizikové potraviny a ako sa môže každý chrániť proti tejto črevnej infekcii, sa dočítate v letáku.

Informačný leták vydal v roku 2017 Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (NKB EFSA) v spolupráci s odborníkmi z oblasti vedy a výskumu SR a z Úradu verejného zdravotníctva SR.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood