Facebook Statistics
Značka Kvality

Kalendár veľtrhov a výstav 2021

05-05-2021

V roku 2021 sa budú realizovať nasledovné veľtrhy a výstavy garantované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky:

Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike

- poľnohospodárske a potravinárske  výstavy:

 1. Agrokomplex Nitra, 19. - 22.08.2021
 2. Celoštátna výstava poľovníctva a prírody (v rámci výstavy Agrokomplex 2021)
 3. Danubius Gastro, Bratislava 13.-16.05.2021
 4. GASTRA & KULINÁRIA, Nitra, 10.-13.11.2021
 5. Národná výstava hospodárskych zvierat Nitra, 19. – 22.08.2021
 6. Ovenálie 2021, Východná, 13.06.2021
 7. Kôň 2021, Trenčín, 25. – 26.06.2021
 8. Celoslovenské dni poľa, Selice,  08. – 09.06.2021
 9. Jeseň v záhrade 2021, Trenčín, 07. - 10.10.2021
 10. ZÁHRADKÁR 2021, Trenčín, 14. - 18.04.2021
 11. XXIV. Celoštátna výstava zvierat 2021, Nitra, 10. – 12.12.2021
 12. XXVII. Celoštátna výstava mladých králikov (2021), 28. – 29. 08. 2021
 13. Demeter, 22.10.2021
 14. Medzinárodný chovateľský šampionát plemien koní Lipican, Huculský kôň a Shagya - arab, Národný žrebčín Topoľčianky š. p. 02. – 03.09.2021

Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike

- poľnohospodárske výstavy:

 1. Chovateľský deň ošípaných, Nitra, 30.05.2021
 2. Šampionát holsteinského plemena SR, Nitra, 29. – 30.09.2021
 3. Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň,  máj 2021
 4. Stredoslovenská výstava koní, Podzámčok, 01.09.2021
 5. Regionálna výstava oviec a kôz, Kamenica, 04. 06. 2021
 6. Chovateľský deň v Skanzene, Vychylovka, 18. 07. 2021
 7. Chovateľský deň mäsových plemien – Východ Medzianky, september 2021
 8. Chovateľský deň hovädzieho dobytka, Prešov, máj alebo september 2021
 9. Spoločné majstrovstvá furmanov SR a ČR, Trenčín,  11.09.2021

Zahraničné výstavy a veľtrhy

- potravinárske výstavy:

 1. BIOFACH Norimberg, Nemecko, 12.-15.02.2021
 2. BIOFACH Šanghaj, Čína, 12. – 14. 05.2021
 3. Restaurant & Bar Fair, Hongkong, 07.- 09.09. 2021 (zaradená pod výstavu HOFEX, 07.-09.2021, Honkong)
 4. WORLD FOOD Moscow, Rusko, 21. - 24.09. 2021
 5. ANUGA, Kolín, Nemecko, 09. - 13. 10. 2021

- lesníctvo a poľovnícke výstavy:

 1. One with Nature 2021, Budapešť, Maďarsko - 25. 9. – 14.10.2021

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood