Facebook Statistics
Značka Kvality

Jedlý hmyz ako nová potravina

25-01-2021

Experti Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) už vypracovali súbor vedeckých stanovísk zameraných na hodnotenie bezpečnosti tzv. "nových potravín". EFSA však prvýkrát vydal stanovisko, ktoré hodnotí použitie hmyzu ako potravinového výrobku.

Do kategórie nových potravín sa radia potraviny, ktoré neboli v EÚ vo významnej miere využívané na ľudskú spotrebu pred 15. májom 1997 (viac k vymedzeniu pojmu "nová potravina" je uvedené v čl. 3, ods. 2, písm. a) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1169/2011). Nájdu sa tu napríklad niektoré produkty pochádzajúce z rastlín, potraviny na báze rias, potraviny z mikroorganizmov či húb, nepôvodné ovocie, ako aj viaceré jedlé druhy hmyzu. 

EFSA má v procese regulácie nových potravín nezastupiteľnú úlohu. Hodnotenie bezpečnosti nových potravín, ktoré vykonáva EFSA, slúžia ako vedecký základ pre rozhodovanie na EÚ úrovni, ktoré nové potraviny budú na európskom trhu povolené a zaradené do tzv. Únijného zoznamu nových potravín.

 

 

Za posledné 2 roky obdržal EFSA veľké množstvo žiadostí týkajúcich sa nových potravín. Helle Knutsen, molekulárna biologička a toxikologička, členka Vedeckého panelu EFSA pre výživu a predsedníčka pracovnej skupiny EFSA pre nové potraviny, hovorí: „Žiadosti týkajúce sa nových potravín sú veľmi rozmanité, na ich posúdenie je potrebné veľké množstvo vedeckých poznatkov z rôznych oblastí: výživa, toxikológia, chémia a mikrobiológia. Zloženie pracovnej skupiny EFSA to potvrdzuje a naši vedci spolu tvoria skúsenú multidisciplinárnu skupinu."

Hmyz ako nová potravina

EFSA prijal koncom roka 2020 vedecké stanovisko, v ktorom posúdil bezpečnosť larvy hmyzu Tenebrio molitor, známej aj ako "múčny červ". Hmyz by mal byť určený na konzumáciu v sušenej forme ako "snack" alebo vo forme prášku ako zložka rôznych potravín​. EFSA novú potravinu považuje za určeného spôsobu použitia za bezpečnú. Vedecké stanovisko bolo zverejnené v EFSA Journal, kde sú dostupné všetky prijaté vedecké výstupy a stanoviská EFSA. 

Ermolaos Ververis, chemik a potravinársky vedec EFSA, koordinoval prvé prijaté vedecké stanovisko, ktoré hodnotilo hmyz ako novú potravinu: „Hmyz sú zložité organizmy, čo sťažuje charakterizáciu zloženia potravinových výrobkov pochádzajúcich z hmyzu. Pochopenie ich mikrobiológie je prvoradé, ak vezmeme do úvahy aj to, že sa konzumuje aj celý hmyz."

Hmyz sa často prezentuje ako výborný zdroj proteínov. Na druhej strane, práve proteínyčastou príčinou vzniku potravinových alergií. Odborníci z vedeckého panelu EFSA majú preto neľahkú úlohu, pokiaľ majú overiť bezpečnosť takýchto potravín.

Dali by ste si hmyz na tanier? 

Používanie hmyzu pri výrobe potravín púta záujem verejnosti a médií a stavia politických činiteľov pred otázku voľby či budú podporovať uvedenie produktov tohto druhu na trh EÚ. Podľa Giovanniho Sogariho, vedca v oblasti sociálnych vied z Univerzity v Parme, je pre väčšinu Európanov predstava konzumácie hmyzu neprijateľná. Časom sa to však môže zmeniť.

Mario Mazzocchi, profesor na Bolonskej univerzite, hovorí, že existujú preukázateľné environmentálne a ekonomické výhody, ak sa živočíšne bielkoviny nahradia bielkovinami pochádzajúcimi z hmyzu. Hmyz totiž potrebuje menej krmiva, produkuje menej odpadu a tiež menej skleníkových plynov.

Či už si však spotrebiteľ na svojom tanieri zvolí hmyz alebo uprednostní inú potravinu, môže si byť istý, že bezpečnosť potraviny bola vedcami EFSA dôkladne preverená. 

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email [email protected]

Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood