Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

Ján Mičovský podporil vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales

20-08-2020

Na 33. rokovaní vlády Slovenskej republiky bol jedným z bodov programu aj Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales. Jeho účelom je zabezpečiť primeranú ochranu územiu, ktorá sa má stať súčasťou lokality UNESCO, zapísanej prvýkrát do zoznamu svetového dedičstva UNESCO v roku 2007. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský tento návrh podporil. Samotnému hlasovaniu predchádzala plodná a konštruktívna diskusia.

Z titulu nevyhnutnosti kompenzovať hodnotu súkromných lesov, ktoré sa stali súčasťou rezervácie, upozornil minister na potrebu prijať na Ministerstve životného prostredia SR vyhlášku, ktorá spresní ďalší postup. Je to dôležité aj z toho dôvodu, že ide o precedens, ktorý ovplyvní budúce konania v obdobných prípadoch.

„Vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales je nielen dôležitým krokom k napĺňaniu programových cieľov súčasnej vlády a k obnove úcty ku krajine, ale z môjho pohľadu aj vzdanie zaslúženého holdu vzácnemu územiu, ktoré mám osobitne rád,“ povedal po zasadnutí vlády minister Ján Mičovský.     

Prírodná rezervácia Vihorlatský prales sa nachádza na území Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. Predmetom ochrany tejto oblasti sú prioritné biotopy európskeho významu: lipovo-javorové sutinové lesy, jedľovo-bukové kvetnaté lesy, javorovo-bukové horské lesy a ďalšie. Na tomto území žije aj niekoľko druhov európskeho významu: fuzáč alpský, vlk dravý, medveď hnedý, rys ostrovid, rôzne netopiere a iné.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood