Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov pozýva na školenie „Ochrana zvierat pri preprave“

22-02-2017

Bratislava, 22.februára 2017. Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na školenie „Ochrana zvierat pri preprave“ v module: Podmienky prepravy domácich mačiek, domácich psov, iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov.

Školenie sa uskutoční dňa 31. marca 2017 na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach. Viac informácií a prihláška v prílohe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood