Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Informačný seminár pre slovenských konečných prijímateľov

15-02-2011

Národný orgán v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom si Vás dovoľujú pozvať na Informačný seminár pre slovenských konečných prijímateľov k schváleným projektom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013. Seminár sa bude konať dňa 28. februára 2011 v Bratislave.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood