Facebook Statistics

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020 v Žiline

17-04-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo  2014 – 2020

v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja

Vás pozývajú na

INFORMAČNÝ SEMINÁR

pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

Termín a miesto konania:

26. apríl 2018 (štvrtok), Žilina o 10:00 hod.

Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja

Komenského 48, 011 09 Žilina

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním návratky na elektronickú adresu: i[email protected] najneskôr v termíne do 20.4.2018, 12:00 hod.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood