Facebook Statistics

Tlačové správy

Informačný deň pre poľnohospodárov

19-04-2021

Kľúčové otázky a výzvy agrosektora na rok 2021 budú v utorok (20. 4. 2021) dominovať na konferencii, ktorú organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. Podujatie budú prístupné pre všetkých poľnohospodárov a záujemcov formou online prenosu.

Kľúčovými témami programu bude príprava hlavnej kampane roku 2021 v oblasti priamych a environmentálnych podpôr – stav prípravy a novinky oproti minulému roku na podávanie jednotných žiadostí, zakresľovanie pozemkov do aplikácie GSAA, zjednodušenie administratívy pro podávaní žiadostí, možnosť informovania sa žiadateľa, odporúčania pre žiadateľov za odviazané, viazané, environmentálne podpory, sprievodca kontrolou na mieste.

Medzi ďalšie body programu budú informácie o príprave podporného opatrenia Zelená nafta pre rok 2021, zmeny oproti minulému roku, odporúčania pre žiadateľov, ako aj informácie o poskytovaní dotácií na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat, vrátane odporúčaní pre poľnohospodárov.

Program online podujatia bude zameraný aj na štátne podpory – predpokladané podporné opatrenia v roku 2021, ďalej projektové podpory – predpokladané výzvy pre rok 2021, vrátane odporúčania pre žiadateľov. V závere nebude chýbať diskusia.

Začiatok podujatia je v utorok 20. 4. 2021 o 14:00 prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (link nižšie)

 

Schôdza cez Microsoft Teams

Pripojte sa v počítači alebo mobilnej aplikácii

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood